CZAS TRWANIA: 1 ROK
TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

OPIS KIERUNKU

Technik sterylizacji medycznej — zapewnia odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Prowadzi i dokumentuje procesy czyszczenia medycznego, dezynfekcji i sterylizacji po użyciu sprzętu i urządzeń medycznych.

Kontakt

TELEFON

Larysa: 785 777 114

Svitlana: 781 777 507

Maria: 662 423 190

MAIL

sekretariat@kce-krakow.eu

ADRES

ul. Szewska 14/3, Kraków

przystanek: Teatr Bagatela

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.