Rejestracja on-line

Ważna informacja!

Rejestracja online nie gwarantuje pełnej rejestracji do szkoły!
Pełna rejestracja następuje po osobistej wizycie w sekretariacie szkoły z oryginałami dokumentów.

Sekretariat

ul.Szewska 14/3, 31-009 Kraków
(przystanek teatr Bagatela)

Poniedziałek – piątek
9:00 – 16:30

Do poniższego formularza on-line, należy dołączyć skan podania o przyjęcie do szkoły policealnej. 
Do pobrania poniżej:

Technik sterylizacji medycznej
Terapeuta zajęciowy
Opiekun dziecięcy
Opiekun medyczny

Formularz on-line

Kontakt

TELEFON

Larysa: 785 777 114

Svitlana: 781 777 507

Maria: 662 423 190

MAIL

sekretariat@kce-krakow.eu

ADRES

ul. Szewska 14/3, Kraków

przystanek: Teatr Bagatela

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.