TRYB NAUCZANIA: STACJONARNY
CZAS TRWANIA: 2 LATA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

OPIS KIERUNKU

Terapeuta zajęciowy musi planować, organizować i prowadzić indywidualną i grupową pracę z pacjentem. Specjalista powinien starać się motywować osoby z niepełnosprawnościami do udziału w terapii, rehabilitacji i leczeniu.

Zadanie polega na prowadzeniu dobrze dobranej terapii zajęciowej, która pomaga uczestnikom odnaleźć się w życiu publicznym i daje im szansę na usamodzielnienie się. Zajęcia nastawione są zazwyczaj na integrację ciała i umysłu, dzięki czemu terapeuta nie tylko dba o rozwój fizyczny pacjenta, ale również zapewnia mu wsparcie psychologiczne.

Kontakt

TELEFON

Larysa: 785 777 114

Svitlana: 781 777 507

Maria: 662 423 190

MAIL

sekretariat@kce-krakow.eu

ADRES

ul. Szewska 14/3, Kraków

przystanek: Teatr Bagatela

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.