CZAS TRWANIA: 2 LATA
TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

OPIEKUNKA DZIECIĘCA
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

OPIS KIERUNKU

Opiekunka dziecięca (niania) to osoba, która wykonuje prace związane z opieką nad dzieckiem, dba o jego bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój psychomotoryczny.

Absolwenci naszej szkoły, po przejściu wiedzy teoretycznej i przygotowaniu praktycznym, mogą planować i organizować pracę w zakresie opieki, wychowania i edukacji dzieci zdrowych i chorych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Opiekunka dziecięca opiekuje się dziećmi do 4 roku życia.

Kontakt

TELEFON

Larysa: 785 777 114

Svitlana: 781 777 507

Maria: 662 423 190

MAIL

sekretariat@kce-krakow.eu

ADRES

ul. Szewska 14/3, Kraków

przystanek: Teatr Bagatela

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.