CZAS TRWANIA: 1,5 ROKU
TRYB NAUCZANIA: STACJONARNY

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN MEDYCZNY
MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych
i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

OPIS KIERUNKU

Opiekun medyczny — rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej. Planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze.

Opiekun medyczny ma również prawo asystować personelowi medycznemu w trakcie leczenia, udzielać wsparcia osobom chorym i niesamodzielnym bez względu na wiek, podejmować czynności pielęgnacyjne, pielęgnacyjne i higieniczne na rzecz swoich podopiecznych.

Uwaga, ważne zmiany!

Zmiany w systemie szkolenia opiekunów medycznych, które weszły w życie 01.09.2021, obejmują:
1) Zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej według zawodu z «MED.03. Świadczenie usług w zakresie opieki nad chorymi i niesamodzielnymi» na «MED.14. Świadczenie usług medycznych w zakresie opieki i kurateli nad chorymi i osobami niesamodzielnymi».
2) Wydłużenie okresu studiów do 3 semestrów (1,5 roku).
3) Zmieniono formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne – zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele co tydzień zgodnie z harmonogramem.

Kontakt

TELEFON

Larysa: 785 777 114

Svitlana: 781 777 507

Maria: 662 423 190

MAIL

sekretariat@kce-krakow.eu

ADRES

ul. Szewska 14/3, Kraków

przystanek: Teatr Bagatela

Organizujemy egzaminy państwowe oraz wydajemy świadectwa i zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej, które są honorowane przez wszystkie organy administracji państwowej oraz przedsiębiorców sektora prywatnego.